Detergenty wychodzące naprzeciw trendowi naszych czasów

Detergenty wychodzące naprzeciw trendowi naszych czasów

detergenty, surfaktanty

Surfaktanty cukrowe to detergenty wychodzące naprzeciw trendowi naszych czasów, którego celem jest zapewnienie równowagi między gospodarką, ekologią i potrzebami społecznymi. Te nowoczesne środki powierzchniowo-czynne są produkowane wyłącznie ze źródeł odnawialnych i spełniają wszystkie wymagania stawiane produktom ekologicznym. Jeśli chodzi o ich rozkład pierwotny, to ulegają one przeciętnie co najmniej 90% biodegradacji, a zawarte w produkcie związki powierzchniowo-czynne spełniają wymóg wytycznej UE dotyczącej detergentów o biologicznej degradowalności końcowej środków powierzchniowo-czynnych w środkach piorących i czyszczących. Surfaktanty cukrowe nie wykazują drażniącego działania na skórę, są nietoksyczne, o wysokiej biodegradawalności i zajmują niewątpliwie zaszczytne miejsce jeśli chodzi o "zieloną chemię".

Chcąc sprostać wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa produktów oraz jego przyjaznym oddziaływaniem na środowisko zastosowaliśmy alkilopoliglukozydy, czyli surfaktanty cukrowe w preparatach takich jak: MC 110, MC 210, MC 220.

To między innymi dzięki tym niezwykle przyjaznym środowisku detergentom w/w wyroby charakteryzują się doskonałymi własnościami zwilżającymi, czyszczącymi i skutecznością usuwania "trudnych zabrudzeń." Konsumenci, którzy mają coraz mniej wolnego czasu otrzymują środki czystości, które powodują, że sprzątanie staje się szybkie, łatwe efektywne.

Stosując w wyrobach np. MC 220 roztwory lapolimerów kwasu akrylowego osiąga się następujące efekty wizualne:
- wspaniały połysk
- szybkie wysychanie, bez smug i zacieków
- łatwiejsze do usuwania brudu powierzchnie
- słabsze ponowne zabrudzenie.

Niestety polimery te trudno ulegają biodegradacji.

Natomiast produkt, który nie ulega biokumulacji nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny i w informacji producenta na jego temat mam informację, że posiada korzystne właściwości środowiskowe to krzemionka koloidalna w formie nanocząsteczek zastosowana w MC 210. 

DETERGENTY WYCHODZĄCE NAPRZECIW TRENDOWI NASZYCH CZASÓW

Zastowanie nanocząsteczek powoduje modyfikację mytych powierzchni a tym samym poprawienie paprametrów preparatu takich jak: skuteczniejsze usuwanie zanieczyszczeń, lepszą zwilżalność mytych  powierzchni, ochronę powierzchni przed ponownym osadzaniem się brudu.

Najlepsze wizualne efekty działania nanocząsteczek otrzymuje się na twardych powierzchniach tj: szklo, ceramika, stal nierdzewna oraz tworzywa sztuczne.

W dzialaniu nanocząsteczki i polimery są dość podobne, jednak zdecydowanie lepszy efekt, jeśli chodzi o połysk otrzymymuje się w przypadku polimerów i dlatego zastosowałam je w MC 220. Natomiast krzemionka koloidalna w formie nanocząsteczek jest łatwiej biodegradowalna.