Zasady mycia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych cz. 1

Narzędzia stomatologiczne myje i dezynfekuje się tak samo jak narzędzia chirurgiczne. Oto kilka wskazówek dotyczących prawidłowej dezynfekcji narzędzi stomatologicznych i chirurgicznych.

Prostnice, kątnice i turbinki zasadniczo nie powinny być moczone w kąpieli roztworu myjąco - dezynfekującego. Należy je spryskać lub przetrzeć z zewnątrz preparatem do dezynfekcji. Przy czyszczeniu wewnętrznym i konserwacji należy stosować się do zaleceń producenta.

11Obrotowe narzędzia stomatologiczne wolno zanurzać w roztworach środków specjalnie do tego typu przeznaczonych. Aby zapobiec rdzewieniu należy je po wyjęciu opłukać i natychmiast osuszyć. W przypadku ściernic ceramicznych osadzonych w tworzywach sztucznych należy zawsze sprawdzić czy środki dezynfekcyjne są odpowiednie tzn. posiadają tolerancję materiałową odpowiednią dla tych materiałów. Niewłaściwe preparaty mogą zniszczyć spoiwa oraz umocowania trzonka narzędzi.

Przyrządy do zabiegów w kanale korzeniowym muszą być traktowane oddzielnie z powodu ich wrażliwości na uszkodzenia mechaniczne. Posiadają one eloksalowany kolorowy uchwyt i mogą ulec uszkodzeniu w preparatach alkalicznych, a także stracić kolor.

Wszystkie narzędzia po dezynfekcji należy przepłukać pod bieżącą wodą. Szczególną uwagę proszę zwrócić na ukośne umieszczenie kątnic i prostnic, aby uniknąć przedostawania się wody do nasadki sprzęgła lub innych elementów.

Proszę jednak pamiętać, że dłuższe moczenie narzędzi od zalecanego czasu przez producenta może powodować:

  1. korozję, spowodowaną zbyt dużą zawartością zanieczyszczeń w roztworze
  2. korozję, wywołaną zbyt dużym stężeniem roztworu w skutek parowania
  3. osłabienie działania dezynfekcyjnego, wywołanego zabrudzeniem białkowym roztworu